Condicions d'enviament

Servei Standard: Servei de lliurament entre 48h i 72h des de la confirmació i pagament de la comanda. Enviaments amb destinacions que requereixin de tràmit duaner podran necessitar d'1 dia adicional. El trànsit a Balears via marítima s'amplia en 1 dia adicional. La prestació dels serveis s'efectuarà en dies laborables i de dilluns a divendres. El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat pel client, llevat per absència del destinatari o que pel pes, volum o la naturalesa de l'immoble, no sigui possible el lliurament. En aquest cas, i amb previ avís, s'efectuarà aquest lliurament a peu de carrer o al centre de servei de destinació. En cas d'absència de l'interessat, es deixarà nota d'avís d'intent de lliurament, així com la forma d'acordar la mateixa. El càrrec per això és el que estableix les tarifes vigents. Serà requisit necessari per a procedir al lliurament de la mercaderia, la signatura de l'albarà de lliurament pel destinatari. No es realitzen lliuraments en apartats postals de correus.